خبرهای سایت

برگزاری كارگاه عمليات پايان سال دوره جبران خدمات راهكاران

 
عکس مدیر2 سامانه
برگزاری كارگاه عمليات پايان سال دوره جبران خدمات راهكاران
از مدیر2 سامانه در دوشنبه، 18 دی 1396، 9:50 صبح
 

موسسه پژوهش و آموزش همکاران سیستم كارگاه عمليات پايان سال دوره جبران خدمات راهكاران را برگزار ميكند:

این دوره در تاریخ 28 دي ماه در روزهای پنجشنبه از ساعت 13 الی 17 در موسسه پژوهش و آموزش همکاران سیستم
و  به مدت  4 ساعت برگزار می شود.

سیلابس دوره شامل موارد زیر است:

-قوانین و محاسبه عملیات پایان سال عیدی

-قوانین و محاسبه عملیات پایان سال سنوات

-قوانین و محاسبه عملیات پایان سال مرخصی

 جهت دريافت مشاوره و ثبت نام، مي توانيد با شماره 02184205111 داخلي 1 و 2 تماس حاصل فرمائيد.