خبرهای سایت

برگزاری كارگاه تهیه صورت جریان وجوه نقد

 
عکس مدیر2 سامانه
برگزاری كارگاه تهیه صورت جریان وجوه نقد
از مدیر2 سامانه در سه‌شنبه، 3 بهمن 1396، 4:41 عصر
 

موسسه پژوهش و آموزش همکاران سیستم كارگاه تهیه صورت جریان وجوه نقد برگزار ميكند:

این کارگاه در تاریخ  26و27 بهمن ماه، روزهای پنجشنبه و جمعه از ساعت 9 الی 15 در موسسه پژوهش و آموزش همکاران سیستم و  به مدت  12 ساعت برگزار می‌شود.

 سیلابس دوره شامل موارد زیر است:

·         اهمیت جریان وجوه نقد

·         بررسی صورتجریان وجوه نقد طبق استاندارد حسابداری شماره 2

·         فعالیتهای عملیاتی و وجوه نقد ناشی از آن

·         بازده سرمایهگذاریها و سود پرداختی بابت تامین مالی و وجوه نقد ناشی از آن

·         مالیاتبردرآمد و وجوه نقد ناشی از آن

·         فعالیتهای سرمایهگذاری و وجوه نقد ناشی از آن

·         فعالیتهای تامین مالی و وجوه نقد ناشی از آن

·         تهیه صورتجریان وجه نقد بر اساس روش های مستقیم و غیر مستقیم

جهت دريافت مشاوره و ثبت نام، مي توانيد با شماره 02184205111 داخلي 1 و 2 تماس حاصل فرمائيد.