خبرهای سایت

انجام عملیات به روز رسانی سامانه یادگیری الکترونیکی

 
عکس مدیر2 سامانه
انجام عملیات به روز رسانی سامانه یادگیری الکترونیکی
از مدیر2 سامانه در چهارشنبه، 25 بهمن 1396، 11:52 صبح
 

بدينوسيله به اطلاع كليه فراگيران محترم سامانه یادگیری الکترونیکی همکاران سیستم مي رساند، در تاریخ 96/11/25 به دلیل انجام عمليات به روز رساني، سامانه با اختلال روبرو خواهد شد.

از صبر و شکیبایی شما سپاسگذاریم