خبرهای سایت

کتابکار حسابداری مالی همکاران سيستم منتشر شد

 
عکس مدیر سيستم
کتابکار حسابداری مالی همکاران سيستم منتشر شد
از مدیر سيستم در دوشنبه، 2 شهریور 1394، 10:05 صبح
 


کتابکار حسابداری مالی همکاران سيستم منتشر شد

موسسه پژوهش و آموزش همکاران سيستم، در راستاي ارتقاي كيفيت و استانداردسازي محتواهاي

آموزشي،اقدام به چاپ "كتابكار حسابداری مالی همکاران سيستم" نموده است. در اين كتاب كه دومين

محصول آموزشي موسسه است، نحوه استفاده از امكانات نرم افزار "حسابداري همكاران سيستم" شامل

طبقه بندي و معرفي حساب ها، ثبت و صدور اطلاعات اسناد حسابداري و گزارش های قانوني و مديريتي به

همراه ده­ها تمرين كاربردي توضيح  داده شده است.

اين کتاب از اين پس و به عنوان يک ابزار آموزشی گام به گام، در کنار دوره آموزشی به کليه کاربران ارائه

خواهد شد. کليه علاقه مندان می توانند با مراجعه به موسسه نسبت به تهيه و خريد کتاب اقدام نمايند.

 به زودي عناوين ساير كتاب­هاي آموزشي نيز اطلاع رساني خواهد شد.