خبرهای سایت

آگهی‌ها و خبرهای عمومی

مباحثهشروع‌کنندهٔ مباحثهتعداد مطالبآخرین مطلب
برگزاری دوره‌ های تخصصی در حوزه ي «هوشمندی تجاری» عکس مدیر2 سامانه مدیر2 سامانه 0 مدیر2 سامانه
Wednesday، 26 Aban 1395، 12:23 PM
آموزش کاربردی زبان برنامه نویسی #C از سطوح مقدماتی تا پيشرفته عکس مدیر2 سامانه مدیر2 سامانه 0 مدیر2 سامانه
Wednesday، 26 Aban 1395، 10:15 AM
آموزش كاربردي SQL Server عکس مدیر2 سامانه مدیر2 سامانه 0 مدیر2 سامانه
Tuesday، 4 Aban 1395، 9:25 AM
برگزاری دوره آموزش زبان برنامه نویسی #C مقدماتی در موسسه پژوهش و آموزش همکاران سیستم عکس مدیر2 سامانه مدیر2 سامانه 0 مدیر2 سامانه
Saturday، 23 Mordad 1395، 8:10 AM
موسسه پژوهش و آموزش همکاران سیستم برگزار کرد: دومین دوره‌ی آموزشی «مباني هوشمندي تجاري» (BI FUNDAMENTALS) عکس مدیر2 سامانه مدیر2 سامانه 0 مدیر2 سامانه
Sunday، 3 Mordad 1395، 7:06 AM
برگزاری دوره‌های تخصصی «هوشمندی تجاری» در موسسه پژوهش و آموزش همکاران سیستم عکس admin User admin User 0 admin User
Sunday، 30 Khordad 1395، 8:11 AM
"کانال رسمی موسسه پژوهش و آموزش همکاران سيستم درتلگرام" عکس مدیر سيستم مدیر سيستم 0 مدیر سيستم
Tuesday، 5 Aban 1394، 12:47 PM
کتابکار حسابداری مالی همکاران سيستم منتشر شد عکس مدیر سيستم مدیر سيستم 0 مدیر سيستم
Monday، 2 Shahrivar 1394، 8:35 AM
اپليکيشن موبايل آموزش همکاران سيستم منتشر شد عکس مدیر سيستم مدیر سيستم 0 مدیر سيستم
Tuesday، 5 Khordad 1394، 3:08 PM