درباره دوره

 شرکت‌ها و واحدهای صنعتی موفق، دسترسی به موقع به اطلاعات کالا و انبار را یکی از مهمترین عوامل   موفقیت خود می‌دانند. به دلیل زیاد بودن حجم ورود و خروج کالا و ارتباط تنگاتنگ عملیاتی و اطلاعاتی بین   انبار، خرید، تولید و فروش، نرم افزاری کارآمد و جامع نیاز است که ثبت و به روز نگه داری این اطلاعات را تسهیل کند. سیستم تامین کنندگان و انبار سپیدار، ضمن تسهیل ثبت عملیات، موجودی کالا و حساب تامین کنندگان را کنترل و در اختیار شما قرار می‌دهد.

سرفصل ها

تعریف کالا گزارشات سیستم تامین کنندگان و انبار
ورود کالا و برگشت ورودی کالا به انبار خروجی های قانونی سیستم تامین کنندگان و انبار
خروج کالا و برگشت خروجی کالا به انبار عملیات پایان سال سیستم تامین کنندگان انبار
فرم های تکمیلی سیستم تامین کنندگان و انبار

ساير اطلاعات

مدت دوره: 60 روزاز تاریخ ثبت نام

مخاطبان:حسابداران و کمک حسابداران

مدرس: نرگس نداف زاده

شهريه: 500.000 ریال

دوره هاي مرتبط:

حسابداری سپیدار همکاران سیستم

دریافت و پرداخت سپيدارهمکاران سیستم

انبار همکاران سیستم

ثبت نام

 

 

آخرین تغییر: سه‌شنبه، 16 آبان 1396، 3:46 عصر