درباره دوره

طراحي كدينگ مناسب، نوشتن به موقع دفاتر قانوني و تهيه اظهار نامه بدون صرف وقت زياد، خواسته مديران مالي و حسابداران شركت هاست، كه با سيستم حسابداري سپيدار پاسخ داده مي شود.

سرفصل ها

نصب سیستم گزارش گیری
راه اندازی سیستم عملیات پایان سال
کدینگ حساب ها عملیات مالی
صدور سند

ساير اطلاعات

مدت دوره: 60 روزاز تاریخ ثبت نام

مخاطبان:حسابداران و کمک حسابداران

مدرس: خسرو سالاروند

شهريه: 500.000 ریال

دوره هاي مرتبط:

حسابداری همکاران سیستم

دریافت و پرداخت سپیدارسیستم

ثبت نام

 

 

 

آخرین تغییر: سه‌شنبه، 16 آبان 1396، 3:43 عصر