درباره دوره

هر ساله با نزديک شدن به پايان سال و شروع عمليات پايان سال مالي و نیاز به مهارت و دقت بالا برای انجام عملیات ، موسسه پژوهش و آموزش همکاران سیستم در راستای تسهیل امور مربوطه، اقدام به برگزاری دوره ویژه عملیات پایان سال حقوق و دستمزد به صورت مجازی نموده است.درانتهای دوره کاربر قادر خواهد بود:

  • عملیات پایان سال مربوط به پرداخت عیدی اعم از تنظیم عوامل پرداخت عیدی ، محاسبات ، نحوه گزارش گیری از محاسبات مربوطه ، صدور سند حسابداری و تنظیمات فایل مالیات را انجام دهند.
  • عملیات پایان سال مربوط به بازخرید مرخصی اعم از تنظیم عوامل بازخرید مرخصی ، محاسبات ، نحوه گزارش گیری از محاسبات مربوطه ، صدور سند حسابداری و تنظیمات فایل مالیات را انجام دهند.
  • عملیات پایان سال مربوط به ذخیره مرخصی اعم از تنظیم عوامل ذخیره مرخصی ، محاسبات ، نحوه گزارش گیری از محاسبات مربوطه ، صدور سند حسابداری را انجام دهند.
  • عملیات پایان سال مربوط به ذخیره سنوات اعم از تنظیم عوامل سنوات ، محاسبات ، نحوه گزارش گیری از محاسبات مربوطه ، صدور سند حسابداری را انجام دهند.

سرفصل ها

پرداخت عیدی بازخرید مرخصی
ذخیره مرخصی ذخیره سنوات

ساير اطلاعات

مدت دوره: 60 روزاز تاریخ ثبت نام

مخاطبان:کارشناسان حقوق و دستمزد

مدرس: سارا شاهمیری

شهريه: 700.000 ریال

دوره هاي مرتبط:

حقوق و دستمزد سپیدار همکاران سیستم

حقوق و دستمزد همکاران سیستم

ثبت نام

 

آخرین تغییر: سه‌شنبه، 16 آبان 1396، 3:27 عصر