درباره دوره

نرم‌افزار فرمساز امكان ساخت فرم‌هاي مختلف و ثبت داده‌هاي مورد نظر را براي كاربر فراهم مي‌کند. با استفاده از اين نرم‌افزار كاربر مي‌تواند فرم‌هاي ساده و فرم‌هاي مشتمل بر سربرگ و اقلام متعدد را ايجاد كرده و به ورود اطلاعات در آنها بپردازد. علاوه بر اين، در مجموعه راهكار همكاران سيستم امكان ايجاد فرم‌هاي تكميلي بر مبناي فرم‌هاي موجود (همانند فرم‌هاي پرداخت يا ثبت اطلاعات بودجه‌اي) وجود دارد و داده‌هاي فرم جديد با داده‌هاي فرم‌هاي موجود در سيستم مرتبط مي‌شود. ‌همچنين علاوه بر ورود اطلاعات در فرم‌هاي اين نرم‌افزار، كاربر مي‌تواند از طريق برقراري ارتباط با نرم‌افزار گزارش ساز، گزارش‌هاي مختلف و متنوعي را نيز بر اساس داده‌هاي وارد شده تهيه نمايد.امكان فرم ساز در سيستم هاي همكاران سيستم ,براي پاسخ گويي به نياز مشتريان طراحي گرديده, تا بتوان در محيط مشتري نيازهاي اطلاعاتي آن ها را تامين کرده و سيستم ها ر ا متناسب با شرايط مشتري توسعه داد.كاربر مي تواند فرم هاي ساده و یا Master/Detail ايجاد كرده و به ورود اطلاعات در آنهابپردازد و یا فرمهاي تكمیلي براي فرمهاي موجود درمجموعه نرم افزار همكاران سیستم تهیه نماید و داده هاي آنها را از طریق همان فرمها وارد نماید. همچنين، علاوه بر ورود اطلاعات در فرم هاي این برنامه مي تواند از طریق برقراري ارتباط با برنامه گزارش ساز، گزارشهاي مختلف و متنوعي را نیز بر اساس داده هاي وارد شده تهیه نماید.

سرفصل ها

ایجاد فرم جدید نحوه ایجاد یکفرم جدید به عنوان اطلاعات
انواع فیلد ها و نحوه تعریف آنها تعریف حقوق دسترسی بر روي فرم ساز
آشنایی با امکانات موجود در فرم هاي فرمساز در فرم هاي فرمساز text دریافت فایل با فرمت اکسل
ذخیره فرم هاي ساخته شده وب كست شامل: (Filter Header, Filter Listfeld, User System, Exam و مرتب سازي)

ساير اطلاعات

مدت دوره: 60 روزاز تاریخ ثبت نام

مخاطبان:کاربران سيستم های همکاران سيستم

مدرس: فریده انتظاری

شهريه: 800.000 ریال

ثبت نام

آخرین تغییر: سه‌شنبه، 16 آبان 1396، 3:50 عصر