رديف     عنوان     منبع   
1 مهارت هاي ارائه جكي هارپر، از موسسه مشاوره Crystal Business Training، لندن
2 مهارت هاي افزايش خلاقيت

تلخيص از: Scientific American Mind, ترجمه: کاملیا اکبری احتشامی

3 شش تکنیک برای حل خلاقانه مسائل

پراتهيبها واركي، نشريهء PEJ

4 رهبری و ضرورت توسعه مهارت های ارتباطی

دبرا جي برت، استاد دانشگاه رايس

آخرین تغییر: Wednesday، 4 Shahrivar 1394، 11:39 AM