رديف

    عنوان 

   منبع   

1

مهارت هاي ارائه

جكي هارپر، از موسسه مشاوره Crystal Business Training، لندن

2

مهارت هاي افزايش خلاقيت

تلخيص از: Scientific American Mind, ترجمه: کاملیا اکبری احتشامی

3

شش تکنیک برای حل خلاقانه مسائل

پراتهيبها واركي، نشريهء PEJ

4

رهبری و ضرورت توسعه مهارت های ارتباطی

دبرا جي برت، استاد دانشگاه رايس


آخرین تغییر: Tuesday، 16 Aban 1396، 4:29 PM