رديف

عنوان

منبع

1

مهارت هاي ارائه

جكي هارپر، از موسسه مشاوره Crystal Business Training، لندن

2

مهارت هاي افزايش خلاقيت

تلخيص از: Scientific American Mind, ترجمه: کاملیا اکبری احتشامی

3

شش تکنیک برای حل خلاقانه مسائل

پراتهيبها واركي، نشريهء PEJ

4

رهبری و ضرورت توسعه مهارت های ارتباطی

دبرا جي برت، استاد دانشگاه رايس

 5

 تاريخچه رايانش ابري (بخش دوم)

 همكاران سيستم


آخرین تغییر: Saturday، 30 Dey 1396، 5:19 PM