به خاطر بسپاريد: آنچيزي كه مهم است هميشه اين نيست كه چه كاري انجام مي دهيد؛ بلكه مهم است كه چه كاري را چگونه انجام مي دهيد. اين عبارات نكات مهم در مورد يك ارائهء خوب را خلاصه مي كنند

اگر قرار باشد مدير تراز اول يك صنعت خبر داغ و مهمي را به آهستگي يك لاك پشت ارائه نمايد، موضوع را درجا نابود مي كند! علاوه بر اين اين مدير مخاطبينش را نيز خسته مي كند و باعث مي شود كه آنها براي هميشه فرار كنند. اخيراً داستان باورنكردني زير را شنيدم:

يك مشتري به فروشگاهي رفت، پول را پرداخت كرد، محصولاتش را دريافت كرد و رسيدي نيز به وي دادند. وي رو به فروشنده كرد و گفت: "فكر كنم چيزي را فراموش كرديد!" فروشنده پاسخ داد: "چه چيزي را فراموش كردم؟" مشتري گفت: " شايد يادت رفت كه تشكر كني؟" و فروشنده گفت: "ديگر مجبور نيستيم ازمشتريان بابت خريدشان تشكر كنيم؛ اين قبلاً قانون فروشگاهمان بود، اما حالانيست چون روي رسيد چاپ شده!"

آنچيزي كه اين داستان بيش از هر چيز مي گويد اين است كه رفتار به اندازهء عمل اهميت دارد و ترديد نكنيد كه بعد از اين گفتگو مشتري تا مدتها به آن فروشگاه نرفت.

اعتقاد راسخ من بر اين است كه ارتباطات قوي براي تمامي جوانب كسب و كار حياتي است. ارائهء خوب بر روي شنونده تاثير مي گذارد، به همكاران و كاركنان انگيزه مي دهد و محصول شما را به فروش مي رساند. حرف آخر اينكه نحوهء رفتار مديران و كاركنان و چهرهء بيروني ايشان در انظار عمومي بر سود تاثير مستقيم دارد. اگر به مسئله از اين زاويه نگاه كنيم كم اهميت دانستن "هنر ارائه" ساده لوحي محض است.

با اين مقدمه اصول بنياديني كه مي بايد در ارائه ها رعايت شود را به شرح مختصر زير برمي شمريم:

  • اهميت ظاهر

ظاهر بد و لباس نامناسب اثر نا خوشايندي بر مخاطبين شما مي گذارد. صرف پوشيدن لباس رسمي كافي نيست چون تا پايان روز كاري لباس شما چروكيده و كهنه به نظر خواهد رسيد؛ يعني درست در زماني كه بايد قرارداد را امضاء كنيد! براي همين كيفيت پارچهء لباس و برش آن مهم است. لباس تنگ يا گشاد منظرهء زياد جالبي از شما ارائه نمي دهد. به همين مموال شلوار بيش از حد بلند يا كوتاه نيز چندان خوش منظره نيست.

به همين نحو، خودكار بيك هاي معمولي را براي منزل نگهداريد تا با آنها ليست خريد هفتگي خود را تهيه كنيد. در محيط هاي حرفه اي نوشت افزارهاي حرفه اي تر را بكار گيريد. نكتهء ديگر زبان محاوره ايست كه به كار مي گيريد. قبلاً مختصراً به ارائهء خسته كننده اشاره شد. ارائه كننده بايد دقت داشته باشد عبارات و كلامي را كه به كار مي گيرد متناسب با تصوير قوي و حرفه اي كه مي خواهد ايجاد كند، انتخاب كند. در جلسات دقت داشته باشيد كه مخاطب احساس كند براي وي و شركتش اهميت قائليد. در صورت طرح نكات يا سوالات حتماً آنها را يادداشت كنيد و به يكايك آنها پاسخ دهيد.

  • پيام كوتاه و موجز

ساده، زيباست. اين را به خاطر بسپاريد. براي بيان مفاهيم و موضوعات بهتر است جملات كوتاه بكار بريم. بهترين كار زدن مثال و تصوير سازي با استفاده از عبارات است چون باعث مي شود مخاطبين موضوعات مورد نظر شما را بهتر به ذهن بسپارند. اگر بتوانيد در ميان كلامتان نكات طنزآميز و جالب اضافه كنيد توجه مخاطبين را بهتر جلب خواهيد كرد. جدي ماندن بيش از حد خسته كننده است.

اگر در برخي موارد ناچاريد دو نفره ارائه كنيد، حتماً از قبل هماهنگ باشيد و از تكرار نكات يكديگر جداً پرهيز كنيد.

  • پيام را متناسب با شنوندگان ارائه كنيد

در پروژه اي كه قبلاً به شركت ما ارجاع شد موظف بوديم كه يك مدير ارشد بانك را براي سخنراني آماده كنيم. تصور كنيد فردي كه فقط در قالب اعداد فكر مي كرد مي بايد در قالب كلمات منظور خود را بيان مي كرد و شنوندگان وي نيز غير-انگليسي بودند و زبان انگليسي تنها زبان دوم ايشان بود. پس اولين كار اين بود كه مي بايد شمرده صحبت مي كرد چون مخاطبين به لهجهء وي عادت نداشتند.

مسئلهء دوم پيام بود. با توجه به چندمليتي بودن مخاطبين اين مدير ارشد بايد به زبان ساده صحبت مي كرد. ممكن بود كه وي در عرض روز واژه هاي فوق-تخصصي در محل كار خود بكار برد؛ ولي اين عادت را بايد در اين سخنراني كنار مي گذاشت. به همين خاطر سخنراني مورد نظرما جايي براي استدلال هاي پيچيده نداشت و هدف اين بود كه نكات كليدي در ذهن مخاطبين نقش بندند. يكي از روش هاي خوب آموزش اين مدير فيلم برداري از وي حين تمرين سخنراني بود، به نحوي كه بتواند نقاط قوت و ضعف خود را حين  ارائه در فيلم مشاهده كند و از تكرار اشتباهاتش اجتناب ورزد.

  • مصاحبه تلويزيوني

شايد يكي از سخت ترين نحوه هاي ارائه در پشت دوربين هاي تلويزيوني باشد. استوديو ها غالباً پر رفت و آمد هستند و جو فني آنها ذهن سخنران را مشغول مي كند. اغلب مصاحبه هاي تلويزيوني شايد بيش از چند دقيقه به طول نيانجامند و به همين خاطر گوينده بايد آمادگي باشد كه عصارهء پيامش را به صورتي جذاب، روشن، ساده و به ياد ماندني منتقل كند. در عين حال نكتهء ديگر ميزان اعتماد به نفس گوينده است، به نحوي كه بتواند بدون پيچ و تاب دادن پيام مستقيماً آن را بيان كند. اگر كوچك ترين لرزشي در صدا احساس شود و يا اينكه خونسردي خود را از دست بدهيد بازي را باخته ايد. در عين حال سعي كنيد به دوربين نگاه كنيد و در اين كار اعتماد به نفس داشته باشيد.

آخرین تغییر: دوشنبه، 2 شهریور 1394، 5:30 عصر