درباره دوره

محاسبه بهای تمام شده به موقع و قابل اتکاء در مقاطع زمانی مختلف یک دوره مالی همواره از دغدغه‌های مدیران شرکت‌های تولیدی به‌شمار می‌رود. از آنجا که فرایندهای تولید پیچیدگی‌های خاص خود را دارد و حتی میان شرکت‌های یک صنعت بخصوص هم به دلیل تنوع در محصولات و میزان ظرفیت تولید و خطوط تولیدی تفاوت‌هایی در محاسبه بهای تمام شده وجود دارد،  پیاده سازی بهای تمام شده این شرکت‌ها نیاز به نرم افزاری فرایندگرا دارد. ماژول بهای تمام شده با ایجاد سهولت در پیاده‌سازی سیستم و سرعت بخشیدن به فرایند محاسبه بهای تمام شده انجام این وظیفه را امکان‌پذیر می سازد .

سرفصل ها

مفاهیم عمومی انجام محاسبه پیش بینی

اطلاعات پایه 

انجام محاسبه واقعی

اسناد حسابداری

گزارشات

ساير اطلاعات

مدت دوره: 60 روزاز تاریخ ثبت نام

مخاطبان:مدیران مالی

مدرس: نریمان قاسمی

شهريه: 2.500.000ریال

دوره هاي مرتبط:

ماژول انبار راهکاران همکاران سیستم

ماژول فروش راهکاران همکاران سيستم

ثبت نام

 

آخرین تغییر: چهارشنبه، 4 شهریور 1394، 11:21 صبح